08-9438693 11/08/2022

פתיחת תיק במס הכנסה

אדם או תאגיד אשר התחיל פעילות עסקית בעסק או במשלח יד באופן עצמאי (נישום שאינו שכיר / אינו מקבל תלוש שכר עבור עבודתו) נדרש לפתוח במשרדי מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

מועד פתיחת התיק

המועד לפתיחת התיק הינו מיד עם תחילת פעילות העסק או משלח היד וכמובן שבמועד זה נפתח התיק במשרדי מע"מ.

פתיחת התיק מתבצעת באמצעות טופס 5329 – פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס 4436 פתיחת תיק עבור תאגיד.

בעבר היה ניתן לפתוח תיק במס הכנסה עד תשעים יום לאחר פתיחת העסק וכיום החובה לעשות זאת עם פתיחת העסק / תחילת פעילותו ושניה לפני ביצוע כל פעולה אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ מס מקצועי מאחר ויש השלכות למועד פתיחת התיק או תחילת הפעילות ובכלל לבדוק כדאיות.

במידה והנכם מתכוונים להעסיק עובדים בעסק, עליכם לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה וזאת באמצעות אותם הטפסים לעיל 5329 / 4436, יש למלא את השדות הרלוונטיים.

ואחרי שפתחנו תיק במס הכנסה כפי שנדרשנו בחוק

לאחר שנפתח התיק במס הכנסה ישלח אליכם פנקס מקדמות שבו יהיה עליכם לדווח על מחזור העסקאות ולשלם על פי האחוז או הסכום שנקבע בפנקס. האחוז או הסכום נקבע על ידי מס הכנסה לפי סוג ענף אליו שייך העיסוק או לפי הכנסות / שומה של שנה קודמת.

ישנם מקרים בהם ניתן להגיש בקשה להקטנת שיער המקדמות במידה ולא צפויות הכנסות המצדיקות את אשר נקבע ולהיפך.

עם סיום שנת המס תידרשו להגיש דוח שנתי הכולל את כל ההכנסות וההוצאות של אותה השנה ויבוצע חישוב מס שנתי מדוייק. במידה ולא שולמו מספיק מקדמות במהלך השנה תידרשו לשלם את ההפרש ובמידה ושולמו מקדמות ביתר כמובן שתקבלו החזר ממס הכנסה.

חשוב לציין כי במידה וביקשתם הקטנת מקדמות מס שלא בצד אזי יוטל קנס לפי סעיף 190 (א)(2) לפקודת מס הכנסה וזהו קנס שלא ניתן לביטול ולכן שוב אנו ממליצים להימנע מהטלת קנסות וסנקציות מיותרים על ידי רשויות המיסים, יש לוודא כי אתם מטופלים על ידי יועץ מס מקצועי אשר ביצע עבורכם תכנוני מס במהלך השנה ווידא כי הקטנה או הגדלת מקדמות בוצעו על פי התנהלות והצפוי בעסק שלכם.

טופס 5329

קרא עוד בנושא: יעוץ מס

© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים