08-9438693 26/06/2022

עצמאי או חברה

עצמאי, האם כדאי להפוך לחברה בע"מ?

כאשר העסק והמחזור גדלים  אכן כדאי להפוך לחברה בע"מ.

אם הרווחים בגובה של 300,000-400,000 ש"ח, מומלץ לגשת ליועץ מס על מנת לבדוק את הכדאיות לחברה בע"מ.

שיעור המס בחברה בע"מ 25% בלבד לעומת שיעור המס החל על עצמאי המגיע עד לשיעור מס 48%.

במידה ומתכננים נכון בין המשכורת של בעל השליטה בחברה לבין הרווחים שיישארו בחברה, ניתן לחסוך הרבה מאוד מס, את יתרת העודפים ניתן למנף השקעות מהחברה ללא תשלום דיבידנד.

המיסים בשנת 2013 יעלו!!!

בשנת 2013 מדרגות המס יעלו. למעמד הבינוני יתווסף מס בשיעור 1% למדרגת המס השלישית והרביעית לעומת המעמד הגבוה המשתכר מעל 800,000 ₪ בשנה כולל תמורה משבח מקרקעין ורווחי הון למעט הכנסות מדירת מגורים הפטורה ממס, יתווסף מס בשיעור 2%.

במידה וברצונכם למשוך מענקים, המרת אופציות ולמכור נכסים ברווחי הון ושבח מקרקעין, כדאי לעשות זאת עוד בשנת המס, דהיינו עד 31.12.2012.

הפסדים שמומשו יוכר אך ורק כנגד רווחי הון אחרים.

 

בואו לקבל החזרים

תבדקו עם יועץ המס ובבנקים, במידה ויש רווחים או הפסדים משוק ההון כדאי להגיש דוח למס שנתי למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.

זכור! ניתן לקזז הפסדים משוק ההון כנגד שבח מקרקעין.

 

הטבות מס לשכירים

  • שכיר/ה יכול לדרוש כהוצאה מוכרת השתלמות מקצועית וספרות מקצועית הרלוונטית לתפקידו.
  • שכיר/ה שעובד בכמה מקומות עבודה חייב לבצע תיאום מס על מנת שייגבה ממנו מס אמת, כאשר לא עושים תיאום מס עוברים על החוק ומצד שני יש מצב שיגבו ממנו מס ביתר או באם לא יודיע למעבידו כי זו עבודה נוספת גם זו עבירה על החוק, כל המשתמע מכך.
  • שכיר/ה שנולדו לו ילדים בשנת המס ובכלל ילדים עד גיל 5, כדאי שיוודא עם מעבידו באם קיבל את כל נקודות הזיכוי המגיעות לו כאב או כאם.
  • שכיר/ה שמקבל שכר על בסיס נטו רשאי הוא לדרוש ממעבידו לגלם את השכר לברוטו ולקבל כל הטבת מס שהוענקה לעובד ולא למעביד.
  • ·         דחיית נקודות זיכוי בגין תואר – ניתן לדחות את נקודות הזיכוי בגין תואר בתקופת ההתמחות,  מאחר ובתקופה זו המשכורות נמוכות ולא מגיעות לכדי תשלום מס שהרי לא מנצלים את ההטבה, אין תשלום מס אזי אין ממה לקבל את ההחזר.

מיום  1.1.2013 ישנה אפשרות לדחות את הגשת נקודות הזיכוי עד לסיום תקופת ההתמחות.

מאמרים נוספים >> מאמרים נוספים >>
© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים