08-9438693 26/06/2022

עוסק פטור או עוסק מורשה?

עוסק פטור או עוסק מורשה

מהו עוסק פטור?

עוסק הפטור מתשלום המע"מ על העסקאות (הכנסות) אך גם אינו רשאי לקזז מע"מ בגין התשומות (הוצאות).

הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו פטור ממס הכנסה ובטוח לאומי (בד"כ).
כלומר כל חובות הדיווח חלות על העוסק פטור למעט הדיווח השוטף למע"מ.

עוסק פטור הינו עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 76,884 בשנת המס 2012 (תקרה זו מתעדכנת מידי תקופה)

רשות המסים קובעת בעלי מקצועות שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסקים פטורים כדלקמן:

בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

נותנים שירותים לגבי: מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה ,עריכה, פישור, בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

מהו עוסק מורשה?

עוסק שהוא בעל מקצוע חופשי או נותן שירות שנכלל ברשימה לעיל או מי שיכול להיות עוסק פטור אך בשל סך מחזור עסקאותיו חייב להירשם כעוסק מורשה.

יתרונות וחסרונות

עוסק פטור

 • אינו משלם מע"מ על הכנסותיו ואינו מזדכה במע"מ על הוצאותיו
 • מדווח למע"מ פעם בשנה בלבד
 • עלות הנה"ח זולה,  בדרך כלל משלם רק על דוח שנתי
 • הליך רישום/פתיחת תיק פשוט
 • תדמית של עסק קטן
 • מגבלה של התרחבות עסקית
 • לעבוד כשכיר + עצמאי (היתרון על  אי תשלום או חלקי בדמי ביטוח לביטוח לאומי)

עוסק מורשה

 • משלם מע"מ על הכנסותיו אך גם מזדכה במע"מ על הוצאותיו
 • מדווח פעם בחודשיים למע"מ למעט מי שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על 1,500,000 ₪ המחוייב בדיווח חודשי.
 • תשלום עבור הנהלת חשבונות חודשית/דו חודשית
 • ·         התרחבות עסקית ללא מגבלה ומכאן תעלה השאלה האם כדאי להפוך לחברה

 

 

 

 

 • ·         סכומים ושיעורים במע"מ

תאריכי עדכון

סעיף בחוק/
תקנה

בתוקף
מיום

סכום
בש"ח/
שיעור

תאור/נושא

‎1 בינואר

סעיף 1
לחוק

1.1.2012

‎76,884

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

‎1 בינואר
‎1 ביולי

סעיף ‎47א
לחוק

1.7.2012

303

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

‎1 בינואר
‎1 ביולי

תקנת משנה
‎23(ג)

‎1.7.2012

18,400

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק‎1 בינואר
‎1 בינואר

תקנות משנה:
‎20(ג)(‎1)
‎20(ב)

1.1.2009
1.1.2009

‎1,500,000
1,500,000

קביעת תקופת דיווח על פי
מחזור העסקאות של העוסק
* דיווח דו-חודשי למחזור עד
* דיווח חודשי למחזור מעל

‎1 ביולי

סעיף ‎94 לחוק

1.7.2012

215

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

‎1 ביולי

סעיף ‎95(א)
לחוק

1.7.2012

% ‎1
ולא פחות
מ- 317 ש"ח

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)

1 בינואר

תקנת משנה 1 (1)

26.5.2011

15

משלוח דרישה ראשונה בכתב

1 בינואר

תקנת משנה 1 (2)

26.5.2011

15

משלוח דרישה נוספת בכתב

—-

סעיף ‎2א לחוק

‎22.12.1994

% ‎0.2

קנס פיגורים (לכל שבוע)

—-

סעיף ‎93 לחוק

‎15.6.1993

% ‎4

הפרשי ריבית (לשנה)

—-

סעיף ‎96 לחוק

‎22.2.1984


% ‎1/4
% ‎1/2

קנס בשל אי תשלום במועד:
‎1. לכל שבוע עד חצי שנה
‎2. לכל שבוע מעל חצי שנה

תקנה ‎9א

‎1.1.2012

259

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

מאמרים נוספים >> מאמרים נוספים >>

© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים