08-9438693 26/06/2022

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון (תיקון) התשע"ד – 2014

"מס עשירים"

הוקטן הסייג ונקבע כי יחיד שלו מחזור הנובע מני"ע נסחרים הפטורים ממס או שנוכה מהם מלוא המס בסך 811,560 ₪ חייב בהגשת דוח שנתי (בין שהרוויח ובין שהפסיד).

יחיד שהוא או בן זוגו חייבים במס יסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה,

חייבים בהגשת דוח שנתי

תחולה: רטרואקטיבית מתחילת שנת 2013.

ואולם מי שרק בגין סייגים אלו חייב בהגשת דוח – רשאי להגישו

 עד 31.12.2014 ללא קנס!

  • מס יסף – מס על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121ב לפקודה

החוק קובע כי יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 811,560 ₪ (הסכום מתעדכן מידי שנה)  יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו העולה על  811,560 ₪  בשיעור של 2%, וזאת החל משנת 2013.

החוק יחול אף על רווחים מני"ע סחירים, תקבולי דיבידנדים מחברות, על תקבולים מריביות וכו'.

*לבירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם 

   כרמי גורדני, יועצת מס

מאמרים נוספים >> מאמרים נוספים >>
© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים