08-9438693 26/06/2022

מיסים על הכנסה וייעוץ מס הכנסה

מס ההכנסה הוא הינו מס שחייבים בו על פי פקודת מס הכנסה. שיעור המס נגבה באופן יחסי ‏לגובה ההכנסה בשיעור הקבוע בתקנות. ‏

מס הכנסה, מלבד היותו מס מחייב לתשלום על ידי אדם עובד, חל גם על ריביות שצברתם בגין ‏תכניות חסכון וכיו"ב, נכסים, דיבידנדים, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד. מס ההכנסה מסווג את ההכנסה ‏החייבת במס לשני סוגים- הכנסות הוניות והכנסות פירותיות:‏

  1. מס רווחי הון הוא מס הנגבה על הגידול בהון בעת מכירת הנכס או על רווחים אחרים בשוק ההון.
  2. רוב העובדים במשק משלמים בעיקר מס בשל הכנסות פירותיות: הכנסה מעסק או ממשלוח ‏יד, הכנסה ממשכורת, מריבית, מהפרשי הצמדה, מדמי שכירות, דמי מפתח, תמלוגים, פרמיות ‏מרווחים ועוד. ‏

פקודת מס הכנסה היא פקודה מורכבת, רבת סעיפים, החרגות וסייגים. על מנת להתמצא בה ‏ובעיקר כדי לדעת מה הוא גובה מס ההכנסה שעליכם לשלם, לאחר מיצוי זכאויות שונות כגון נקודות ‏זיכוי מס בשל מצב נתון, החזר מס המגיע לכם כשכירים, כנכים, כמי שלא עבדו חלק מהשנה ועוד, ‏רצוי להתייעץ עם יועצת מס מומחית.‏

יפה שעה אחת קודם, כלומר- עכשיו

מומלץ לפנות ליועץ מס אם אתם מזדהים עם אחד מהדברים הנ"ל:‏

  • אם אתם חשים כי אתם משלמים מס בשיעור גבוה מדי.
  • אם אינכם יודעים מה היא הוצאה מוכרת או האם הוצאה מסוימת עשויה להיחשב ככזאת.
  • אם אינכם מבינים את משמעות הסעיפים השונים המופיעים בפנקסים שרשויות המס ‏שולחות אליכם.
  • אם אתם מתקשים לעקוב אחר הרווחים שלכם במהלך החודש (גם צרות של עשירים הן ‏צרות, ולא אחת – צרות צרורות…)‏.
  • אם אתם נדרשים להנפיק דין וחשבון על פעילותכם העסקית ולא מוצאים לא יד ולא רגל.

משרד כרמי גורדני יבצע עבורכם את כל הפעילות הנדרשת. כאשר אתם מפקידים את ניהול העסק ‏שלכם בידיה של יועצת מס מוסמכת, הבקיאה היטב בכל היבטי המיסוי וקשורה באופן ישיר ורציף ‏בתקשורת מחשבים עם רשויות המס, אתם יכולים להתפנות לניהול השוטף של העסק שלכם, ‏בתחושה ובידיעה כי המשרד שמטפל בכם ידווח לרשויות המס כנדרש וכמתחייב וימצה את כל ‏הזכויות שלכם.‏

פקודת מס הכנסה היא פקודה מורכבת, רבת סעיפים, אשר הבנתה מחייבת ידע מקצועי וניסיון. על ‏מנת להסיר ספק האם אתם משלמים את המסים כחוק וכדי למצות זכאויות שונות העשויות להגיע ‏לכם על פי הנתונים האישיים שלכם, רצוי ומומלץ להסתייע בשירותי משרד ייעוץ מס כרמי גורדני. ‏לקוחות רבים – הם שיעידו, הם שיגידו – המצויים זה מכבר בטיפולו של המשרד נהנים משירות ‏מקצועי מיטבי. ‏

© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים