08-9438693 26/05/2022

דוח הצהרת הון – מה עלינו לדעת?

בניגוד לדו"ח שנתי, אשר כשמו כן הוא – מוגש אחת לשנה, הצהרת הון הינה דו"ח אשר נדרש להגשה בתקופה של בין 3 ל-5 שנים.

 בעלי עסקים חדשים, אשר לעתים מתבלבלים בין הדוחות הנ"ל, נוטים להציג דו"ח צנוע של שווי נכסיהם. זוהי טעות נפוצה אשר גוררת בעיות בהצהרות ההון שיימסרו בהמשך. נקודת המוצא שלנו, להגשת הצהרת הון תקינה, הינה דיוק מירבי בהצהרת ההון הראשונה של בעל העסק.

 על מה אנו מצהירים?

הצהרת ההון הינה הכרזה רשמית של כל הנכסים וההתחייבויותשל משפחת בעל העסק נכון לתאריך מסויים. על ההצהרה לכלול דיווח מפורט של רכושו של הנישום (ומשפחתו, כמובן), כולל נדל"ן, חסכונות, ניירות ערך, משכנתאות, מזומנים, כלי רכב, תכולת דירתו ואף זכויותיו של הנישום על נכסים אחרים. בנוסף, הצהרת ההון תכלול פריטים יוקרתיים כמו תכשיטים, יצירות אומנות יקרות, שעוני יוקרה וכדומה.

יש להדגיש: הצהרת הון משובשת עלולה להסתים בתביעה של רשויות המס בגין הפרשי הון!
הסיבות להיווצרות הפרשי הון הן לא בהכרך תוצאה של הכנסות אשר לא הוצהרו, אלא גם מהתעלמות של נכסים אשר מומשו בתקופת הדו"ל, מתנות או הלוואות שנתקבלו או ניתנו.

הסך הכולל של הצהרת ההון הינו ההפרש בין נכסיו ורכושו של הנישום, פחות ההתחייבויות. יצויין גם כי כל נכס והתחייבות אשר מדווחים בהצהרת ההון, יילוו במסמכים רלוונטים למטרת אימות. בין מסמכים אלו ניתן באופן טיפוסי למצוא אישורי בנקים, נסח דירה, רשיונות רכב, קבלות וקופות גמל.

מקצועיות לשם בטיחות וביטחון

הכנת דו"ח הצהרת הון הינה משימה מורכבת למדי, וחשוב מאוד להיעזר בשירותיי יעוץ מס מוסמך על מנת להמנע מבעיות בעתיד. איש מקצוע מנוסה, יוכל לעזור לנו לאתר את ההפרשים אשר נמצאו, ולסייע לנו להגיש את הדו"ח בהצלחה.

הצהרת הון – דגשים חשובים

על פי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה, כל נישום נדרש להצהרת הון.

לטובת הנישום עומדים 120 ימים להגשת ההצהרה, ו/או באופן המקביל להגשת הדו"ח השנתי. כמו דוחות אחרים, גם כאן איחור בהגשת ההצהרה, או הצהרות כוזבות, יגרור קנסות בגין פיגור, ואף יהווה עבירה פלילית.

 

הצהרת ההון נדרשת אחת ל3 עד 5 שנים, ככל הניראה בהתאם לתחום העיסוק של הנישום. תקופה זו הינה גמישה ויכולה להשתנות, בהתאם לשיקוליו של פקיד המס הממונה.

הצהרת ההון הראשונה הינה החשובה ביותר, וניתן לומר כי הדבר קריטי לשם תקינות הצהרות ההון הבאות, אשר על בסיס זו יחושב שווי ההון של הנישום.

* טיפ: כיצד מחושב ההון?

נוכל להבין באופן פשוט את חישוב ההון על ידי שימוש מתימטי
ההון הנקי בהצהרת ההון הנוכחית – ההון הנקי בהצהרה הקודמת – הכנסות – מיסים ששולמו – ביטוח לאומי אשר שולם – הוצאות מחייה = הון הנישום.

אנו נוהגים למלא טבלאות המבוססת על רמת החיים של הנישום,  חלק מהטבלאות מדברות בסכומים, וחלקן במספרים. במידה ונגיע ליתרה חיובית לאחר כל החישובים, נצטרך למצוא הסברים למקורות הכספיים. אלו יכולים להיות פדיונות קופות גמל, ביטוחים, ירושות, מתנות וכיו"ב.

גידול הון אשר לא יוצג תחת הסבר ברור לפקיד המס, יוביל לחשד שמא מדובר בהכנסה אשר לא דווחה כחוק, דבר המסתיים בגידול בחיוב המס, המע"מ והביטוח הלאומי.


מספר נקודות שחשוב לזכור

* שווי נכסים: אחד הדגשים החשובים בהצהרת הון הינו דביקות במחירי עלות או מחירים נומינליים של הנכסים, ולא בשווי הנוכחי שלהם.

* קרנות השתלמות של עובד: חשוב להצהיר אך ורק את הסכום אשר שולם על ידי העובד, ולא זה אשר שולם על ידי המעביד.

* טיסות: מס הכנסה מודע לכל טיסה אשר נעשתה על ידי המשפחה.

* שיפוץ: גם שיפוצים מהותיים לא נעלמים מעיניהם של פקידי המס ויש לתת על כך את הדעת בעת הכנת הדו"ח

*טיפ: מס הכנסה מקושר היטב למחשבי הממשל, כמו משרד הרישוי, מנהל מקרקעי ישראל, ביטוח לאומי וכיו"ב. על כן חשוב להכין דו”ח תקין ומקצועי

טיפול חובבני מוביל לבעיות לא פשוטות. הפתרון הטוב ביותר אשר בידינו הינו פניה אל איש מקצוע אשר ילווה אותנו בהכנת הצהרת הון, בעיקר או זו הראשונה שלנו.

טופס 1219

 

בואו לקרוא עוד בנושא פתיחת תיק מע"מ

 

מאמרים נוספים >> מאמרים נוספים >>
© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים