08-9438693 26/06/2022

דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים

טופס 137 (ראה הו"ב 7/2014 מיום 8/6/14

יחידים בלבד, מי שהכנסתו מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ לשנה

ואין לבן/בת זוג הכנסות או שלבן/בת זוג הכנסה מעבודה/קצבה שמנוכה

ממנה מס מלא ואינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו

לא רשאים להגיש דוח כזה:

בעלי שליטה, תושבי חוץ, שותפים, בעלי הפסדים, מבקשי החזר מס, בעלי הכנסות מחו"ל נהנים או יוצרים בנאמנות, חייב בדוח בגין פריסה/תיאום מס

כוונת רשות המיסים לישראל הינה להקל על עסקים קטנים שלא מגיעים לחבות מס שיגישו את דוחותיהם על טופס 137 שבנוי מדף אחד (שלא כמו טופס 1301 הכולל בתוכו נתונים נוספים של ניכויים וזיכויים).

*עסקים קטנים הכוונה לעסקים שהכנסותיהם עד 60,000 ₪ (לשנת 2013).

עסקים קטנים כאמור, הרשאים להגיש את הדוח על טופס 137 יקבלו במשרדנו הקלה בעלות הגשת הדוח.

דוח שנתי מקוצר הינו דוח לפי סעיף 131 לפקודה, לכל דבר לרבות לעניין מועדי הגשה, הליכי שומה, התיישנות, קנסות, אי הגשה וכו', כמו כן נשמרת לפקיד השומה הסמכות לדרוש פרטים נוספים לרבות הגשת דוח רגיל על טופס 1301.

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הדוח המקוצר נוסח כך שיכיל את כל הנתונים הנדרשים לקבלת מענק עבודה (מענק מס הכנסה שלילי) וניתן באמצעותו לבצע בדיקת זכאות לקבלת המענק.

*לבירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם

   כרמי גורדני, יועצת מס

מאמרים נוספים >> מאמרים נוספים >>
© כל הזכויות שמורות לכרמי גורדני אין להעתיק ולשכפל מידע ללא רשות
נבנה על ידי בינטרנט בינטרנט בניית אתרים